กระบวนการเชื่อมโลหะ (Welding Process)

กระบวนการเชื่อมโลหะ (Welding Process)

การเชื่อมโลหะ  คือ การต่อโลหะ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยการให้ความร้อนจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียว ซึ่งจะใช้ลวดโลหะเป็นตัวประสานชิ้นงานทั้งสองชิ้น หรือจะใช้ตัวโลหะจากชิ้นงานที่โดนความร้อนจะละลายมาติดกันก็ได้

การเชื่อมไฟฟ้ามี 5 วิธีการเชื่อม

1. Shielded Metal Arc Welding(SMAW) / Manual Metal Arc (MMA) หรือการเชื่อมธูปเป็นการเชื่อมที่พบเห็นกันบ่อยๆเพราะเป็นวิธีการเชื่อมที่ค่อนข้างสะดวกและไม่ซับซ้อน ซึ่งวิธีการเชื่อมแบบนี้เป็นการใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คประมาณ 5000 – 6000 องศาเซลเซียส ระหว่างลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ กับชิ้นงาน แกนของลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นเนื้อโลหะที่ประสานชิ้นงาน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ลวดเชื่อมถูกปกคลุมด้วยฟลักซ์ ทำให้ลวดเชื่อมมีลักษณะคล้ายธูปจึงเป็นที่มาของคำว่าเชื่อมธูป โดยที่ฟลักซ์ที่ปกคลุมลวดเชื่อมอยู่นั้นในระหว่างทำการเชื่อมฟลักซ์จะระเหย ออกมาเป็นแก๊สซึ่งช่วยในการป้องกันการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจนในอากาศและส่วงหนึ่งจะหลอมละลายมาปกคลุมแนวเชื่อมเรียกว่า Slag ทำให้แนวเชื่อมเย็นตัวช้าลง ลดการบิดงอของชิ้นงานได้ แล้วยังจับสิ่งสกปรกขณะที่มันเป็นของเหลวอยู่ช้าลง

2. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) /Tungsten Inert Gas (TIG) เป็นการเชื่อมโลหะที่ใช้ความร้อนจากการอาร์คระหว่างชิ้นงานกับลวดโลหะโดยมีอิเล็กโทรดทังสเตนเป็นตัวนำโดยหลอมชิ้นงานจนเกิดเป็นบ่อหลอมละลายจากนั้นนำลวดโลหะมาหลอมรวมเพื่อเชื่อมชิ้นงานทั้งสองให้เป็นเนื้อเดียวและในระหว่างเกิดการอาร์คจะมีแก๊สเฉื่อยมาปกคลุมเพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกิริยาในแนวเชื่อมและทำให้ชิ้นงานเย็นตัวช้าลง

3. Gas Metal Arc Welding (GMAW) /Metal Active Gas (MAG) /Metal Inert Gas (MIG) หรือการเชื่อมซีโอทู เป็นการเชื่อมโลหะที่มีอัตราการเติมลวดเร็วที่สุด เป็นการเชื่อมที่เกิดจากการอาร์คที่ลวดเชื่อมกับชิ้นงานโดยที่ลวดเชื่อมเป็นตัวนำและเป็นเนื้อโลหะประสานชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วในขณะที่อาร์คจะมีแก๊สมาปกคลุมชิ้นงานและแนวเชื่อมเพื่อไม่ให้ทำปฏิกิริยากับอากาศภายนอก ซึ่งแก๊สที่ใช้นิยมใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรืออาร์กอน

4. Flux Core Arc Welding (FCAW) เป็นการเชื่อมโลหะที่มีลักษณะเดียวกันกับการเชื่อมโลหะแบบ GMAW ต่างกันตรงที่ลวดที่ใช้ในการอาร์คนั้นเป็นลวดที่มีฟลักซ์เป็นแกนแล้วมีโลหะหุ้มซึ่งจะลักษณะตรงข้ามกับธูปเชื่อมแบบ MMA ที่มีฟลักซ์หุ้มลวดเชื่อม ซึ่งฟลักซ์ในการเชื่อมนี้ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับการเชื่อม MMA คือการป้องกันแนวเชื่อมร่วมกับแก๊สและละลายมาหุ้มแนวเชื่อมอีกทั้งยังลดการกระเด็นของเหล็กหลอมในขณะอาร์คอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วเครื่องเชื่อมบางเครื่องที่เชื่อม MIG/MAG ได้มักจะเชื่อม FCAW ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของลวดเชื่อม

5. Submerge Arc Welding (SAW) เป็นการเชื่อมที่เกิดการอาร์คภายในผงฟลักซ์ซึ่งโรยปกคลุมบริเวณที่ต้องการจะผสานชิ้นงานเข้าด้วยกันแล้วอาร์คโดยการใช้ลวดเหล็กเปลือยเป็นโลหะตัวนำและเป็นเนื้อโลหะประสานชิ้นงานเข้าด้วยกันซึ่งฟลักซ์นั้นทำหน้าที่เดียวกับการเชื่อม MMA และ FCAW คือการปกกันแนวเชื่อมต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศภายนอกและยังลดความเร็วในการเย็นตัวของชิ้นงานอีกด้วย

**สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
☎️02-361-8037-8
Facebook: linkweld
Line ID: @linkweld
Youtube: linkweld
🌐www.linkweldthailand.com

error: Content is protected !!