ลวดอ่อน E6013 ต่างกับลวดแข็ง E7016 อย่างไร ?

ลวดอ่อน E6013 ต่างกับลวดแข็ง E7016 อย่างไร ?

ลวดอ่อน หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้า เกรด E6013

ลวดแข็ง หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้า เกรด E7016

 

            🧑‍🏭   ช่างเชื่อมนิยมเรียกลวดเชื่อม E6013 ลวดอ่อน และ E7016 ลวดแข็ง เพราะว่าลวด E6013 มีแรงดึงต่ำกว่าจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมงานหรือโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักหรือความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูง เช่น งานเชื่อมตามบ้าน, เชื่อมประกอบงาน, เชื่อมหน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น และสำหรับลวดเชื่อม E7016 ซึ่งมีแรงดึงที่สูงกว่า จะนิยมนำไปใช้งานกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องรับน้ำหนักมากหรือต้องการความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูงกว่า เช่นการเชื่อมแนวยาว เชื่อมโครงสร้างอาคาร สะพาน รถพ่วง ท่อส่งน้ำมัน ภาชนะรับแรงดัน เป็นต้น

      ทั้งสองประเภท จัดอยู่ในกระบวนการเชื่อมธูปไฟฟ้า (SMAW: Shielded metal arc welding) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมง่ายและสะดวกมากที่สุด ลวดเชื่อมประเภทนี้มักเรียกโดยทั่วไปว่าลวดเชื่อมเหล็ก ลวดธูป เป็นต้น ธูปเชื่อมจะเป็นลักษณะเป็นแกนเหล็กหุ้มด้วยผงฟลักซ์ เมื่อทำการเชื่อม ความร้อนจากการอาร์คจะทำให้ผงฟลักซ์สลายตัวสร้างแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมและกลายเป็นสแลคปกคลุมแนวเชื่อมป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับชั้นบรรยากาศหรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน(Oxidation) นั่นเอง

      อย่างไรก็ตามรหัสบนปลายลวด E6013 และ E7016 นั้นถูกกำหนดโดยมาตรฐานลวดเชื่อมของสมาคมการเชื่อมประเทศสหรัฐอเมริกา (AWS) สมาคมเชื่อมของสหรัฐอเมริกาใช้อักษรย่อ AWS ซึ่งย่อมาจาก American Welding Society เป็นสมาคมเป็นสมาคมเชื่อมที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย ตัวอย่างสัญลักษณ์ ลวดเชื่อม ซึ่งมีทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมก๊าซ เช่น E6013 และ E7016 ซึ่งทั้งสองประเภทจัดอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  AWS A5.1 – Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding.

      สำหรับในประเทศไทยนั้น ลวดเชื่อมทั้งสองประเภทจัดอยู่ในมาตรฐานประเทศไทย (Thai Industrial Standard ; TIS) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐานลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ไว้ ดังนี้

TIS 49-2556 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 

โดยสรุปแล้วลวดธูปไฟฟ้า E6013 และ E7016 มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้  🧑‍🏭 

 

 

error: Content is protected !!