ลวดอ่อน E6013 ต่างกับลวดแข็ง E7016 อย่างไร ?

ลวดอ่อน E6013 ต่างกับลวดแข็ง E7016 อย่างไร ?

ลวดอ่อน หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้า เกรด E6013

ลวดแข็ง หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้า เกรด E7016

 

            🧑‍🏭   ช่างเชื่อมนิยมเรียกลวดเชื่อม E6013 ลวดอ่อน และ E7016 ลวดแข็ง เพราะว่าลวด E6013 มีแรงดึงต่ำกว่าจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมงานหรือโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักหรือความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูง เช่น งานเชื่อมตามบ้าน, เชื่อมประกอบงาน, เชื่อมหน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น และสำหรับลวดเชื่อม E7016 ซึ่งมีแรงดึงที่สูงกว่า จะนิยมนำไปใช้งานกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องรับน้ำหนักมากหรือต้องการความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูงกว่า เช่นการเชื่อมแนวยาว เชื่อมโครงสร้างอาคาร สะพาน รถพ่วง ท่อส่งน้ำมัน ภาชนะรับแรงดัน เป็นต้น

      ทั้งสองประเภท จัดอยู่ในกระบวนการเชื่อมธูปไฟฟ้า (SMAW: Shielded metal arc welding) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมง่ายและสะดวกมากที่สุด ลวดเชื่อมประเภทนี้มักเรียกโดยทั่วไปว่าลวดเชื่อมเหล็ก ลวดธูป เป็นต้น ธูปเชื่อมจะเป็นลักษณะเป็นแกนเหล็กหุ้มด้วยผงฟลักซ์ เมื่อทำการเชื่อม ความร้อนจากการอาร์คจะทำให้ผงฟลักซ์สลายตัวสร้างแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมและกลายเป็นสแลคปกคลุมแนวเชื่อมป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับชั้นบรรยากาศหรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน(Oxidation) นั่นเอง

      อย่างไรก็ตามรหัสบนปลายลวด E6013 และ E7016 นั้นถูกกำหนดโดยมาตรฐานลวดเชื่อมของสมาคมการเชื่อมประเทศสหรัฐอเมริกา (AWS) สมาคมเชื่อมของสหรัฐอเมริกาใช้อักษรย่อ AWS ซึ่งย่อมาจาก American Welding Society เป็นสมาคมเป็นสมาคมเชื่อมที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย ตัวอย่างสัญลักษณ์ ลวดเชื่อม ซึ่งมีทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมก๊าซ เช่น E6013 และ E7016 ซึ่งทั้งสองประเภทจัดอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  AWS A5.1 – Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding.

      สำหรับในประเทศไทยนั้น ลวดเชื่อมทั้งสองประเภทจัดอยู่ในมาตรฐานประเทศไทย (Thai Industrial Standard ; TIS) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐานลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ไว้ ดังนี้

TIS 49-2556 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

 

โดยสรุปแล้วลวดธูปไฟฟ้า E6013 และ E7016 มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้  🧑‍🏭 

 

 

ลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมอ่อน ลวดเชื่อมไฟฟ้า ธูปเชื่อม คุณภาพดี ลวดเชื่อมคุณภาพดี เชื่อมง่าย ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ลวดเชื่อมเหล็กคาร์บอน ธูปไฟฟ้า ลวดเชื่อมเหล็กอ่อน ลวด6013 AWS E6013 E6013 6013 ลวดเชื่อมธูป ลวดอ่อน ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมแข็ง ลวดแข็ง ลวดเชื่อมไฟฟ้า ธูปเชื่อม คุณภาพดี ธูปเชื่อมคุณภาพดี เชื่อมง่าย ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ลวดเชื่อมเหล็กคาร์บอน ธูปไฟฟ้า ลวดเชื่อมเหล็กแข็ง ลวด7016 AWSE7016 E7016 ลวดเชื่อมธูป7016 7016 ลวดแข็ง7016 ลวดแอล ลวดL ลวด L LB-52 L-55 welding welding consumable ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมราคาถูก ลวดเชื่อมธูป ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลวดอ่อน ลวดแข็ง ลวดเชื่อมอ่อน ลวดเชื่อมแข็งลวดเชื่อมลิงค์เวลด์ ลวดลิงค์เวลด์ ลวด Linkweld linkweld ลวดคุณภาพ ลวดเชื่อมถูกและดี Electrode welding electrode
error: Content is protected !!