🤔 ควรใช้ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม ER4043 หรือ ER5356 🧐❓

ควรใช้ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม ER4043 หรือ ER5356

👩‍🏭  ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเกรด 4043 คือลวดเชื่อมอลูมิเนียมที่ผสมธาตุซิลิคอน 5 % ซึ่งธาตุซิลิคอนส่งผลให้อุณหภูมิหลอมเหลวของอลูมิเนียมลดลง และลดความหนืดของน้ำโลหะขณะหลอมเหลว ทำให้น้ำโลหะไหลตัวดีเชื่อมง่ายส่วนอลูมิเนียมเกรด 5356 คืออลูมิเนียมที่ผสมธาตุแมกนีเซียม 5% จะมีความแข็งแรงและความเหนียวที่สูงกว่าเกรด 4043 โดยการเลือกลวดเชื่อมที่เหมาะสมจะช่วยให้การเชื่อมอลูมิเนียมเป็นไปได้สวยงาม เชื่อมง่าย มีคุณสมบัติทางกลที่เหมาะสมตามความต้องการ แนวเชื่อมสวย ไม่เกิดตามดและรูพรุน

เกรด 4043 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าเกรด 5356 ซึ่งเกรด 5356 ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียส

เกรด 5356 มีความสามารถในการรับแรงดึงได้ดีกว่าเกรด 4043

 

และไม่ควรเลือกใช้เกรด 4043 หากต้องการสีสม่ำเสมอหลังการทำอโนไดซ์

🟢 ลวดเชื่อม MIG ยี่ห้อลิงค์เวลด์ Linkweld LKM-4043 LKM-5356 ขนาด 1.2 mm.

🟢 ลวดเชื่อม TIG ยี่ห้อลิงค์เวลด์ Linkweld LKT-4043 LKT-5356 ขนาด 1.6, 2.4 และ 3.2 mm.

error: Content is protected !!