เชื่อมอัตโนมัติ เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ เครื่องเชื่อมออโต้ auto weld เชื่อมไม่ใช้คน เชื่อมออโต้  งานเชื่อมออโต้

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Carriage AMP-150

(For Tank Welding)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Carriage for Tank Welding ED100C

(For Tank Welding)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Carriage ED-BL5

(Fillet Welder, Stitch & Continuous)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Carriage SW-F21

Dual Torches Fillet Welder Stitch & Continuous

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Carriage SW-M11

(Multi, Butt-Fillet-Weaving, Welder with Rails)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Weaver Pendulum Oscillator SW-WPO

(Weaver Pendulum Oscillator)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Welding Positioner HB Series

(Welding Positioner)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Automatic Nozzle Welding Machine HJ-1500

(Automatic Nozzle Welding Machine)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Turning Roll KT Series (Welding rotator)

(Adjustable Welding Turning Roll)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Turning Roll ZT Series (Welding rotator)

(Self-Adjustable Welding Turning Roll)

WELDING AUTOMATION SYSTEM

Turning Roll KT Fit-Up (Hydrualic unit)

(Fit-up Station Hydrualic unit)

Column and Boom

error: Content is protected !!