ลวดเชื่อมซัพเมิร์จ – เป็นการเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีฟลักซ์ ปกคลุมบริเวณที่อาร์คและฟลักซ์ส่วนที่อยู่ใกล้กับเนื้อเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อม เพื่อป้องกันปฏิกริยากับแนวเชื่อม ส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมจะไม่หลอมละลาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

(Submerge Wires and Flux)

(Submerge Wires and Flux)

(Submerge Stainless Wires and Flux)

(Submerge Stainless Wires and Flux)

(Submerge Stainless Wires and Flux)

error: Content is protected !!