ลวดเชื่อมทิก – ตัวลวดเชื่อมจะเปลือยเป็นเส้น มีความยาวเส้นละ 1 เมตร เน้นการใช้งานในกลุ่มการเชื่อมที่ต้องการความละเอียดสูง มีให้เลือกหลากหลาย เช่น เหล็ก,สแตนเลส, อลูมิเนียม, และโลหะในกลุ่มอื่นอีกมากมาย

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-50

(TIG Rods for steel)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-56

(TIG Rods for steel)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-60

(TIG Rods for steel)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส LKT-309L

(Stainless Steel TIG Rods)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส LKT-316L

(Stainless Steel TIG Rods)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส LKT-2209

(Stainless Steel TIG Rods)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-NiCrMo-3

(TIG Nickel Alloys)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-NiCrMo-4

(TIG Nickel Alloys)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-NiCr-3

(TIG Nickel Alloys)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมอาร์กอน LKT-NiCu-7

(TIG Nickel Alloys)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมทิกอลูมิเนียม LKT-4043

(Aluminium TIG Rods)

ลวดเชื่อม และอุปกรณ์งานเชื่อม

ลวดเชื่อมทิกอลูมิเนียม LKT-5356

(Aluminium TIG Rods)

error: Content is protected !!