ลวดเชื่อมทิก – ตัวลวดเชื่อมจะเปลือยเป็นเส้น มีความยาวเส้นละ 1 เมตร เน้นการใช้งานในกลุ่มการเชื่อมที่ต้องการความละเอียดสูง มีให้เลือกหลากหลาย เช่น เหล็ก,สแตนเลส, อลูมิเนียม, และโลหะในกลุ่มอื่นอีกมากมาย

(TIG Rods for steel)

(TIG Rods for steel)

WELDING CONSUMABLES

LINKWELD TIG Rods LKT-50

(TIG Rods for steel)

WELDING CONSUMABLES

LINKWELD TIG Rods LKT-56

(TIG Rods for steel)

WELDING CONSUMABLES

TIG Rods LKT-60

(TIG Rods for steel)

(Stainless Steel TIG Rods)

WELDING CONSUMABLES

Stainless Steel Wires LKT-309L

(Stainless Steel TIG Rods)

WELDING CONSUMABLES

Stainless Steel Wires LKT-316L

(Stainless Steel TIG Rods)

WELDING CONSUMABLES

Stainless Steel Wires LKT-2209

(Stainless Steel TIG Rods)

WELDING CONSUMABLES

Solid Wires LKT-NiCrMo-3

(TIG Nickel Alloys)

WELDING CONSUMABLES

Solid Wires LKT-NiCrMo-4

(TIG Nickel Alloys)

WELDING CONSUMABLES

Solid Wires LKT-NiCr-3

(TIG Nickel Alloys)

WELDING CONSUMABLES

Nickel Rod LKT-NiCu-7

(TIG Nickel Alloys)

(Aluminium TIG Rods)

WELDING CONSUMABLES

TIG Aluminium Rods LKT-5356

(Aluminium TIG Rods)

error: Content is protected !!