ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ – ลวดเชื่อมชนิดนี้เป็นลวดที่ใช้เชื่อมโลหะ มีแกนกลางประกอบด้วยฟลักซ์ ลวดเชื่อมชนิดนี้มีราคาสูง แต่เมื่อเทียบกับลวดเชื่อมไฟฟ้าแล้ว ถือว่ามีคุณภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยมสมราคา สามารถทำให้งานเชื่อมออกมาดี ได้ความสวยงามและเนียนเป็นพิเศษ

WELDING CONSUMABLES

Flux Cored Wires LFC-711

(Flux Cored Wire)

WELDING CONSUMABLES

Flux Cored Wires LFC-811B2

(Flux Cored Wire)

WELDING CONSUMABLES

Flux Cored Wires LFC-911B3

(Flux Cored Wire)

(Flux Cored Stainless Wire)

(Flux Cored Stainless Wire)

(Flux Cored Stainless Wire)

error: Content is protected !!