ลวดเชื่อมมิก – เป็นลวดเชื่อมชนิดโลหะ เปลือกด้านนอกไม่สารพอก หรือที่เรียกกันว่าสารเคลือบ ลักษณะของลวดแบบนี้คือเชื่อมงานได้รวดเร็ว ราคาลวดไม่แพง ดังนั้นจึงเหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการให้มีต้นทุนต่ำ

WELDING CONSUMABLES

BOHLER MIG Welding SG2

(MIG Wires)

WELDING CONSUMABLES

BOHLER MIG Thermanit JE 308LSi

(MIG Solid Wires)

WELDING CONSUMABLES

Solid Wires LKM-50

(Solid Wires)

WELDING CONSUMABLES

MIG Wires LKM-56

(Solid Wires)

WELDING CONSUMABLES

MIG Wires LKM-60

(Solid Wires)

(MIG Stainless Steel Wires)

(MIG Stainless Steel Wires)

(MIG Stainless Steel Wires)

(MIG Aluminium Wires)

(MIG Aluminium Wires)

error: Content is protected !!