ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ – ลักษณะด้านนอกจะเคลือบด้วยสารที่เรียกว่า Flux แกนกลางด้านในลวดเป็นโลหะ มีหลายชนิด เช่น ลวดเชื่อมเหล็ก, ลวดเชื่อมสแตนเลส เป็นต้น ลวดเชิ่อมในกลุ่มนี้ราคาไม่สูง จึงได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย มีขนาดตั้งแต่ 2.0, 2.6, 3.2, 4.0, และ 5.0 มิลลิเมตร

WELDING CONSUMABLES

BOHLER Fox EV50 MMA (E7018 H4R)

(Covered Electrodes)

(Covered Electrodes)

WELDING CONSUMABLES

Covered Electrodes LKE-6013

(Covered Electrodes)

WELDING CONSUMABLES

Covered Electrodes LKE-7016

(Covered Electrodes)

WELDING CONSUMABLES

Covered Electrodes LKE-7018

(Covered Electrodes)

WELDING CONSUMABLES

Covered Electrodes LKE-8016-G

(Covered Electrodes)

WELDING CONSUMABLES

Covered Electrodes LKE-9016-G

(Covered Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Stainless Steel Electrodes)

(Cast Iron Welding Electrodes)

(Cast Iron Welding Electrodes)

(Nickel Alloy Steel Electrodes)

(Nickel Alloy Steel Electrodes)

(Nickel Alloy Steel Electrodes)

(Nickel Alloy Steel Electrodes)

error: Content is protected !!