เครื่อง CNC และ เครื่องตัดเลเซอร์

เครื่องพับโลหะแผ่นระบบ CNC WC67Y-160/3200

(Hydraulic Press Brake)

error: Content is protected !!