เครื่องเชื่อม แยกประเภทตาม Process ใช้งานของลูกค้า เช่น เครื่องเชื่อมลวดไฟฟ้า (MMA) เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG) เครื่องเชื่อมซีโอทู ฟลักซ์คอร์ (MIG/FCAW) เครื่องเชื่อมซัพเมิร์จ (Submerge) รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานเชื่อม เคมีภัณฑ์ต่างๆ

error: Content is protected !!