เครื่องปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MM305i

Dia. 2 – 12” (50 - 305mm)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MM610i

Dia. 2 - 24" (50 - 610 mm.)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MM860i

Dia. 6 – 34” (153 - 864mm)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MM1000i

Dia. 6 – 40” (153- 1000mm)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MM1500i

Dia. 12 – 60” (305 - 1525mm)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MIRAGE รุ่น MM2000i

Dia. 24” – 80” (610 – 2000mm.)

เครื่องตัด/บากท่อ ปาดหน้าแปลน

เครื่องปาดหน้าแปลน MIRAGE รุ่น MM3000i

Dia. 45 – 120” (1150 – 3050mm)

error: Content is protected !!